Osłabienie lub pęknięcie sprężyny przepony pompy paliwa

Objawy. Wskutek osłabienia sprężyny przepony pompy paliwa wy­stępują objawy podobne, jak w razie nadmiernego zużycia dźwigninapędu pompy (patrz punkt poprzedni). Jeżeli sprężyna przepony pękła, pompa przestaje tłoczyć paliwo do gaźnika.Przyczyny. Powodem pęknięcia lub osłabienia sprężyny przepony pompy paliwa jest zmęczenie materiału lub wada materiału (wykona­nie sprężyny z niewłaściwego materiału lub błąd w obróbce cieplnej).Naprawa. Osłabioną lub uszkodzoną sprężynę przepony pompy pa­liwa wymienia się na nową. Sprężynę sprawdza się przy użyciu spec­jalnego przyrządu. Przydatność sprężyny określa się zależ­nie od stopnia jej ugięcia pod określonym obciążeniem, np. 2,5 kG. Ro­bocze ugięcie sprężyny przepony pompy paliwa wynosi zwykle 45 … … 60% długości sprężyny w swobodnym stanie (całkowicie rozprężo­nej).Wskazania. Zasadniczym warunkiem prawidłowej pracy pompy paliwa jest dobranie sprężyny przepony o właściwym ugięciu pod znor­malizowanym obciążeniem. Zbyt mocna (twarda) sprężyna może spo­wodować podwyższenie się poziomu paliwa w komorze pływakowej, wskutek zbyt wysokiego ciśnienia tłoczenia paliwa. Natomiast zbyt miękka sprężyna przepony nie zapewnia należytego dopływu paliwa do gaźnika.

Comments

comments