Pęcznienie tłoczków gumowych

Objawy. Pęcznienie tłoczków gumowych powoduje przyhamowy­wanie kół mimo zwolnienia pedału hamulca (również zwolnienia dźwig­ni hamulca ręcznego). Wskutek tego samochód wykazuje skłonność do zjeżdżania w bok, a bębny hamulcowe nagrzewają się. Jednocześnie po­jazd traci wyraźnie zrywność. Podobne objawy mogą być następstwem zanieczyszczenia otworka kompensacyjnego lub kanalików powietrza w korku kadłuba pompy. Przyczyny. Pęcznienie tłoczków gumowych jest następstwem na­pełnienia układu hamulcowego nieodpowiednim płynem, co powoduje zanieczyszczenie układu lub zniszczenie części gu­mowych albo metalowych (rozpad, skorodowanie itp.).Niezależnie od powyższego, pęcznienie tłoczków może być spowodo­wane wykonaniem ich z nieodpowiedniego materiału (np. gumy mało odpornej na działanie płynu hamulcowego).Płyn hamulcowy znajdujący się w układzie może ulec zepsuciu (zmienić swe właściwości), np. w następstwie dolania oleju mineralne­go, płynu o innym składzie lub samego spirytusu.Płyn hamulcowy może ulec zepsuciu również wskutek zanieczyszcze­nia naftą lub benzyną, których resztki mogły pozostać po przemyciu układu hydraulicznego naftą lub benzyną zamiast spirytusem lub pły­nem.Naprawa. Pęcznieniu tłoczków zapobiega się przez wymianę zepsu­tego płynu hamulcowego na świeży. Przed nalaniem świeżego płynu układ hydrauliczny należy dokładnie przepłukać spirytusem skażonym (denaturowanym).Po stwierdzeniu zakleszczania się lub zniszczenia tłoczków, rozpiera-cze hydrauliczne oraz pompę hamulcowa trzeba rozebrać i wymienić wszystkie części gumowe (tłoczki, uszczelki itp.) na nowe. Wszystkie części stykające się z płynem hamulcowym należy przy tym dokładnie przemyć spirytusem skażonym. Po napełnieniu układu świeżym płynem hamulcowym należy cały układ odpowietrzyć. Otworki powietrza w korku pompy hamulcowej trzeba przedmuchać sprężonym powietrzem (podobnie i otwór kompensacyjny).Wskazania. Do napełniania układu hydraulicznego wolno stosować jedynie gatunki płynu hamulcowego zalecone w instrukcji obsługi. Do przemywania przewodów, cylinderków itp. części układu hamulcowego należy używać tylko spirytusu skażonego.

Comments

comments