Pęknięcie gniazda cewki zapłonowej

Objawy. Każde drobne nawet pęknięcie gniazda przewodu wysokie­go napięcia stwarza szczelinę, która może stać się drogą upływu prądu wysokiego napięcia na masę, wskutek czego silnik pracuje nierówno­miernie (przerywa). Pęknięcie takie jest zwykle widoczne, często w po­staci cienkiej rysy), natomiast w ciemności można niekiedy podczas pra­cy silnika obserwować iskrzenie na powierzchni gniazda.Przyczyny. Powodem pęknięcia bakelitowej ścianki gniazda prze­wodu wysokiego napięcia w cewce zapłonowej jest albo uszkodzenie mechaniczne (np. wskutek uderzenia), albo też wada materiału.Naprawa. W przypadku stwierdzenia pęknięcia bakelitowej ścianki gniazda przewodu wysokiego napięcia w cewce zapłonowej i upływu prądu wysokiego napięcia na masę (tzw. przebicie cewki) — cewkę za­płonową bez prób naprawy należy wymienić na nową. Naprawa gniaz­da cewki za pomocą laku, taśmy izolacyjnej itp. sposobów nie daje zadowalających wyników.

Comments

comments