Pęknięcie lub osłabienie sprężyny oszczędzacza

Większość nowoczesnych gaźników jest skonstruowana w taki spo­sób, że skład wytwarzanej mieszanki odbiega nieco od najkorzystniej­szego (wytwarzają one tzw. mieszankę ekonomiczną), co obniża znacznie średnie zużycie paliwa przez silniki. Niewielkie zubo­żenie mieszanki nie zakłóca bowiem pracy silnika ani też nie obniża uchwytnie jego mocy. Pod pojęciem mieszanki ekonomicznej należy więc rozumieć, że jest to mieszanka o takim składzie, który zapewnia umiarkowane zużycie paliwa i jednocześnie nie powoduje zbyt dotkli­wego spadku mocy w całym zakresie obciążeń silnika.Aby umożliwić rozwijanie przez silnik pełnej mocy znamionowej, gaźnik wyposażony jest w urządzenie zapewniające w razie potrzeby okresowe wzbogacenie mieszanki.Objawy. Wskutek pęknięcia lub osłabienia sprężyny zawór oszczędzacza opada w dół i pozostaje stale otwarty. Powoduje to nadmiernewzbogacanie mieszanki ze wszystkimi objawami towarzyszącymi takie­mu niedomaganiu (szczególnie w zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych silnika).Przyczyny. Sprężyna zaworu oszczędzacza ulega osłabieniu lub pęka tylko w razie wykonania z nieodpowiedniego materiału lub wsku­tek zmęczenia materiału.Naprawa. Zawór oszczędzacza wraz ze sprężyną należy wymienić na nowy. Jeżeli zawory sterowane są pompką tłoczkową (G-35, K-22, OPEL), należy je sprawdzać na szczelność. Kryteria oceny są podobne, jak przy sprawdzaniu zaworu iglicowego.Wskazania. Uszkodzonej sprężyny nie należy zastępować nową, do­braną z przypadkowo posiadanych sprężyn lub wykonaną we własnym zakresie. Wówczas bowiem, wskutek niewłaściwej twardości dorobionej lub zastępczej sprężyny, albo nieodpowiedniego jej napięcia wstępnego, oszczędzacz najczęściej działa nieprawidłowo (sprężyna oszczędzacza powinna ściśle odpowiadać normom fabrycznym).

Comments

comments