Pęknięcie lub osłabienie sprężyny przerywacza

Objawy. Bezpośrednim skutkiem pęknięcia sprężyny przerywacza (młoteczka) jest zatrzymanie silnika wskutek braku przerw w obwodzie niskiego napięcia (przerywacz nie pracuje), przy czym ponowne uruchomienie silnika nie jest możliwe. Pęknięcie sprężyny łatwo dostrzec po zdjęciu kopułki rozdzielacza. W razie osłabienia sprężyny przerywa­cza występują podobne objawy jak wskutek zbyt dużego odstępu jego styków.Przyczyny. Powodem pęknięcia lub osłabienia sprężyny przery­wacza może być zmęczenie materiału albo wykonanie jej z nieodpo­wiedniego materiału, lub też nieumiejętne dorobienie zastępczego styku ruchomego (młoteczka).Naprawa. Doraźnie można spróbować naprawić przerywacz przez wykorzystanie gumowego pierścienia, którym należy ścisnąć styki, lub kawałka miękkiej gumy (gąbki) założo­nej między przerywacz i obudowę rozdzielacza. Najwłaściwszym spo­sobem usunięcia niedomagania jest wymiana ruchomego styku (mło­teczka).Wskazania. Ponieważ trudno jest przewidzieć, kiedy może pęknąć sprężyna ruchomego styku przerywacza (młoteczka), zapasowy prze­rywacz lub co najmniej sam młoteczek ze sprężyną powinien znajdować się w komplecie części i elementów stanowiących stałe wyposażenie samochodu.

Comments

comments