Pęknięcie pierścienia tłokowego

O b j a w y. W razie pęknięcia pierścienia tłokowego występują objawy podobne jak w razie nadmiernego zużycia pierścieni tłokowych (jak punkt poprzedni).Przyczyny. Pęknięcie pierścienia może być spowodowane zatarciem się tłoka (patrz punkt 2.3.5), nieprawidłowym montażem, wadami ma­teriału pierścienia, a także oddziaływaniem tzw. progu.W silnikach dwusuwowych przyczyną pęknięcia pierścienia może być ścięcie lub wypadnięcie kołka ustalającego pierścienia w wyniku za­czepienia końca pierścienia o okna cylindra.Pęknięty pierścień tłokowy należy wymienić na nowy, a w razie wykrycia uszkodzeń innych pierścieni lub tłoka, wymienia się tłok w złożeniu z pierścieniami. W razie stwierdzenia porysowania gładzi cy­lindra należy cylinder przetoczyć (przeszlifować) i założyć nowy tłok.

Comments

comments