Pęknięcie podlużnicy ramy

Objawy. Wskutek pęknięcia podlużnicy ramy (widoczne przy oglę­dzinach zewnętrznych) nadwozie może przechylić się na jedną stronę o nowym charakterze) i można je wykryć dopiero w trakcie weryfi­kacji ramy.Przyczyny. Powodem pęknięcia podlużnicy ramy może być wypadek drogowy lub jazda po nierównej drodze (wyboje) z prze­ładowanym samochodem (nierównomierne rozłożenie ciężaru), a także wadliwa konstrukcja ramy (spiętrzenie naprężeń, uskoki przekrojów). Naprawa. Po stwierdzeniu uszkodzenia ramy samochód trzeba roz­ładować. W celu doprowadzenia samochodu do miejsca garażowania, w uszkodzoną podłużnicę można wstawić drewnianą belkę i umocować ją odpowiednio (np. drutem). Po powrocie z trasy pojazd trzeba prze­kazać do naprawy, do odpowiedniego zakładu.Pęknięcia poprzecznicy dają się przeważnie naprawić przez spawanie, bez zdejmowania (w miarę możliwości) nadwozia i zespołów z ramy samochodu. Pęknięcie podłużnie można zwykle także naprawić przez spawanie (jeśli rama nie jest obrabiana cieplnie).

Comments

comments