Pęknięcie przepony siłownika lub przewodów

Najbardziej niebezpiecznym rodzajem niesprawności w pneumatycz­nym układzie uruchamiającym jest nieoczekiwane rozerwanie się części gumowych (przepony siłownika, przewodów itp.). Trzeba mieć na uwa­dze, że części gumowe są szczególnie podatne na uszkodzenia w wyniku działania na nie olejem (starzenie się gumy), który może przedostawać się z nadmiernie zużytej sprężarki. Stan taki można stwierdzić w czasie spuszczania kondensatu (skroplin) ze zbiorników powietrza. Jeżeli po przebiegu około 100 km w oddzielaczu wodo-olejowym skrapla się po­nad 100 cm3 kondensatu, sprężarkę trzeba wymienić.Objawy. W razie pęknięcia przepony lub przewodu występują ana­logiczne objawy jak wskutek pęknięcia przewodu układu hydraulicz­nego (hamulce przestają działać — patrz punkt 4.6.13). Przyczyny. Przyczyną uszkodzenia (pęknięcia) przepony siłownika może być zły stan techniczny sprężarki powietrza (zużyte tłoki i pier­ścienie uszczelniające), w wyniku którego do instalacji sprężonego po­wietrza przedostają się nadmierne ilości oleju, działającego niszcząco na przeponę. Powodem przedostawania się oleju do instalacji sprężonego powietrza może być również zużycie uszczelniaczy tylnej pokrywy sprężarki.Rozerwanie przewodu może nastąpić w zasadzie z dwóch przyczyn:— olej przedostaje się do przewodów i powoduje przyspieszone ich zużycie,— pęknięcie następuje wskutek uszkodzeń mechanicznych (ocieranie się przewodu o koło, części zawieszenia lub np.).W okresie zimy jedną z przyczyn uszkodzenia przewodów może być jego oblodzenie i ocieranie o koło. Należy w związku z tym zwracać uwagę na taką możliwość i chronić przewody przed oblodzeniem i uszkodzeniami.Naprawa. Naprawa zużytych (uszkodzonych) przepon, jak też i prze­wodów, polega na ich wymianie. Jeśli stwierdza się w kondensacie nad­mierną ilość oleju, siłowniki należy rozebrać i sprawdzić stan przepon. Przepony wskutek długotrwałego działania oleju wybrzuszają się i pęcznieją, pokrywają się pęcherzami, a ponadto’ pojawiają się mikro-pęknięcia (zużycie przepony). Przepony takie należy wymienić.Wskazania. Mniej więcej co 80 . .. 100 tys. km przebiegu pojazdu należy skontrolować przepony siłowników w celu oceny ich przydat­ności użytkowej. Przepony ze śladami działania oleju lub mające siatkę pęknięć należy wymienić.W celu zabezpieczenia się przed nieoczekiwanym wypadkiem uszko­dzenia układu hamulców pneumatycznych należy go okresowo, zgodnie z instrukcją obsługi, dokładnie kontrolować i wymieniać części zużyte lub uszkodzone.

Comments

comments