Pęknięcie przewodu układu hydraulicznego

Przewody hamulcowe należą do najważniejszych elementów hydrau­licznego układu hamulcowego. Od nich w dużej mierze zależy nieza­wodność działania hamulców, a tym samym i bezpieczeństwo jazdy.Przewody hamulcowe łączą pompę hamulcową z rozpieraczami hy­draulicznymi poszczególnych kół.Przewody hamulcowe dzielą się na przewody sztywne, najczęściej miedziane, układane wzdłuż ramy samochodu, i przewody elastyczne, łączące sztywne przewody z rozpieraczami poszczególnych kół.Hamulcowe przewody elastyczne wyrabia się ze specjalnego gatunku gumy o dużej wytrzymałości mechanicznej i odpornej na działanie chemiczne płynu hamulcowego. Wysoka wytrzymałość jest konieczna ze względu na duże ciśnienie panujące w układzie hamowania (80 … … 100 kG/cm2) oraz ciągłe zginanie przewodów wskutek nieustannego wykonywania przez koła jezdne drobnych ruchów drgających. Pozatym przewody elastyczne powinny zapewniać bezwzględną szczelnośćukładu i możliwie niewielkie zmiany pojemności układu hydraulicznego podczas zmian ciśnienia w układzie wskutek naciskania i zwalniania pedału hamulca.Objawy. Pęknięcie przewodu hamulcowego należy do najbardziej niebezpiecznych uszkodzeń samochodu, ponieważ z chwilą powstania nieszczelności płyn hamulcowy wycieka, o czym często kierowca w ogó­le nie wie. Szczególnie groźne jest pęknięcie przewodu podczas hamo­wania, gdyż hamulce nagle przestają działać, co bardzo łatwo powoduje wypadek drogowy.Przyczyny. Hamulcowy przewód elastyczny może pęknąć lub urwać się z następujących przyczyn:— stosowania niewłaściwego gatunku płynu hamulcowego, niszczącego gumową warstwę wewnętrzną przewodu i zmniejszającego w ten sposób jego wytrzymałość;ocierania się przewodu o wystające części podwozia, zwłaszcza jeżeli przewód elastyczny jest zbyt długi i nie zabezpieczono go przed możliwością ocierania się o części podwozia;zerwania się przewodu wskutek nagłego silnego wstrząsu podwozia podczas szybkiej jazdy po nierównej nawierzchni (szczególnie jeśli przewód elastyczny jest zbyt krótki);zastąpienia uszkodzonego przewodu innym niewiadomego pochodze­nia lub gdy nie spełnia on warunków technicznych odbioru.Naprawa. Pęknięty przewód hamulcowy należy od razu wymienić na nowy, a następnie wypełnić układ hamulcowy świeżym płynem i odpowietrzyć rozpieracze. Jeżeli przyczyną pęknięcia było przetarcie się przewodu, nowy przewód trze­ba odpowiednio podwiesić i zabezpieczyć przed możliwością przetarcia.Dobierając nowy przewód elastyczny należy zwracać uwagę, aby jego średnice (wewnętrzna i zewnętrzna) były takie same jak przewodu uszkodzonego. Lutowanie złączy i przewodów hamulcowych jest niedo­puszczalne. Uszkodzone przewody hamulcowe trzeba od razu wymienić na nowe, bez prób naprawy.Wskazania. Aby zabezpieczyć przewody elastyczne przed ociera­niem o zaczepy mocujące, należy podkładać pod nie podkładki gumowe. Średnio co każde 500 … 800 km przebiegu samochodu trzeba sprawdzać złącza i zamocowanie przewodów w zaczepach.

Comments

comments