Pęknięcie tłoka

Uszkodzenie tłoka (przedziurawienie lub przepalenie denka, pęknię­cie) jest przypadkiem stosunkowo rzadkim, lecz jednak zdarza się w praktyce warsztatowej.Objawy. Pęknięcie tłoka jest trudne do rozpoznania na podstawie objawów do chwili, w której pęknięty tłok rozleci się. Przeważnie części rozbitego tłoka i korbowód powodują wtedy rozbicie kadłuba. Pęknięcie tłoka mogą sygnalizować np. stuki lub jeżeli wskutek nad­miernego luzu tłoków stuki już występowały, wzmożenie się tych stu­ków. Niekiedy może nastąpić przepalenie i przedziurawienie denka tłoka. Takie uszkodzenie ujawnia się następująco:podczas przekręcania wału korbowego za pomocą korby ręcznej sły­chać świst lub można zauważyć przedmuch gazów do skrzyni kor­bowej;zanik ciśnienia sprężania w jednym z cylindrów;— silnik pracuje nieregularnie i „strzela” do skrzyni korbowej; — ze skrzyni korbowej wydobywają się spaliny.Przyczyny. Przyczyną pęknięcia tłoka lub przebicia jego denka najczęściej jest:nieodpowiedni materiał użyty do wyrobu tłoka (np. użyty zastęp­czo, zamiast przewidzianego przez konstruktora);zbyt mała grubość denka tłoka spowodowana niewłaściwym dobo­rem odlewu zastępczego tłoka (po obróbce tłok ma za małą wytrzy­małość);zbyt duże luzy tłoka w cylindrze;urwanie się zaworu (szczególnie w silniku górnozaworowym);występowanie zjawisk detonacji podczas spalania.Naprawa. Pękniętego tłoka nie naprawia się, lecz wymienia na no­wy. Wymieniając uszkodzony tłok należy od razu wykryć i usunąć ewentualne uszkodzenia gładzi cylindra lub ścianek głowicy.Wskazania. Zakładanie niewłaściwie dobranych tłoków zastęp­czych (nie oryginalnych) stwarza zawsze niebezpieczeństwo awarii sil­nika, zwłaszcza jeśli podczas dopasowywania tłoka zastępczego zmniej­sza się grubość denka, aby uzyskać potrzebne wymiary i ciężar.

Comments

comments