Plan zagospodarowania powierzchni produkcyjnych

Stacja obsługi dla 400 pojazdów samochodowych średniej i dużej ładow­ności została zlokalizowana w dwóch budynkach, a mianowicie w dużym budynku (rys. 15.1), w którym znalazły się 22 pomieszczenia: stanowiska obsługowo-naprawcze i warsztaty specjalistyczne oraz dwa pomieszczenia: biurowe i socjalne. W oddzielnym budynku, przedstawionym na rysunku 15.2, są trzy pomieszczenia, a mianowicie: myjnia samochodów, stanowi­sko diagnostyczne i lakiernia.Należy zwrócić uwagę, że w występującej numeracji pomieszczeń od 1 do 24 na rysunku 15.1 i od 25 do 27 na rysunku 15.2, jako planach ogólnych zagospodarowania stacji obsługi dla 400 pojazdów samochodowych śred­niej i dużej ładowności, będą odpowiadać w dalszym ciągu rozdziału ry­sunki szczegółowego zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń z nu­meracją dodatkową oznaczoną w kole, a mianowicie 1—2 stanowiska ob­sługi technicznej OT-1 i OT-£, 3 magazyn ogumienia itd. na rysunku 15.1. a np. 25 myjnia samochodowa na rysunku 15.2.

Comments

comments