Pompa wtryskowa nie doprowadza paliwa do wtryskiwaczy

Objawy. Uruchomienie silnika jest niemożliwe lub po rozruchu sil­nik zatrzymuje się i nie można go ponownie uruchomić (w celu ułat­wienia rozruchu silnika w temperaturze poniżej 5°C stosuje się specjal­ne podgrzewacze rozruchowe).Przyczyny. Rozpatrując przyczyny niedomagania trzeba mieć na uwadze, że rozruch silnika mogą uniemożliwiać również uszkodzenia nie mające nic wspólnego z układem zasilania, na przykład:- zawieszanie się lub nieszczelność zaworów, albo też pęknięcie lub osłabienie sprężyny zaworu;zakleszczenie się pierścieni tłokowych;uszkodzenie uszczelki głowicy.Jako typowe przyczyny nieprawidłowego działania pompy wtrysko­wej wykrywa się najczęściej następujące niedomagania: — brak paliwa w zbiorniku;— odcięty dopływ paliwa ze zbiornika do pompy wtryskowej, np. zam­knięty kurek, umieszczony w przewodzie doprowadzającym pali­wo;zanieczyszczenie filtru wstępnego oczyszczania, przewodu ssącego lub filtru dokładnego oczyszczania;zapowietrzenie się pompy wtryskowej;niedomagania pompy zasilającej;nadmierne zużycie zespołów cylinderka i tłoczka lub zaworków od­cinających w pompie wtryskowej;— zluzowanie się złączy lub uszkodzenie układu sterowania dawko­waniem pompy wtryskowej.Naprawa. Jeżeli silnik wysokoprężny zatrzymał się wskutek niepra­widłowego działania układu zasilania, przede wszystkim należy spraw­dzić, czy przyczyną niedomagania nie jest przypadkiem brak paliwa w zbiorniku lub odcięcie dopływu paliwa do układu zasilania, albo niewłaściwe działanie pompy zasilającej. W razie potrzeby zbiornik paliwa należy napełnić olejem napędowym i odpowietrzyć pompę wtryskową.Jeżeli mimo nienagannego stanu technicznego układu zasilania oraz odpowietrzenia pompa wtryskowa nadal nie doprowadza paliwa do wtryskiwaczy, przypuszczalnie niedomaganie jest skutkiem nieprawidłowego działania jej mechanizmów (np. zawieszenie się tłoczka w cylinderku lub popychacza w prowadnicy, zatarcie się lub zakleszczenie zębatki sterującej dawkowaniem itp.).Rola i zadania kierowcy kończą się na odpowietrzaniu urządzenia wtryskowego. Jeżeli pompa wtryskowa nadal niedomaga, nie wolno jej naprawiać lub regulować we własnym zakresie, lecz należy od razu od­dać ją do naprawy w odpowiednim warsztacie specjalistycznym. Wskazania. Po każdym czyszczeniu filtrów lub pompy zasilającej, doszczelnianiu złączy przewodów, odłączaniu lub wymianie któregokolwiek podzespołu w układzie zasilania albo w urządzeniu wtryskowym (podobnie jak po dłuższym postoju samochodu), albo po wyczerpaniu zapasu paliwa w zbiorniku — cały układ zasilania należy od razu odpowietrzyć, jeszcze przed próbą rozruchu silnika.Kierowcy nie wolno nawet częściowo rozbierać pompy wtryskowej lub regulatora szybkobieżności, a także zmieniać regulacji ich mecha­nizmów. Zabiegi takie może wykonywać tylko należycie przeszkolony specjalista. W razie stwierdzenia drobnych choćby niedomagań w dzia­łaniu pompy wtryskowej należy natychmiast przekazać ją do naprawy do odpowiedniego warsztatu.Najważniejsze części pompy wtryskowej (zespoły cylinderka i tłoczka, zaworki odcinające i ich gniazda) są wykonane bardzo precyzyjnie oraz wzajemnie parami do siebie dopasowane. Części takie nie mogą być wzajemnie zamieniane i dlatego wymienia się je zawsze kompleta­mi.

Comments

comments