Porysowanie czopów łożyskowych wału korbowego

Objawy. Wskutek powierzchniowego uszkodzenia czopa wału korbo­wego (rysy, wżery, powierzchniowe pęknięcia itp.) panewka w stosun­kowo szybkim czasie ulega zniszczeniu i łożysko zaczyna stukać. Pow­stanie drobnych rys wyżłobionych przez zanieczyszczenia znajdujące się w oleju można stwierdzić dopiero po zdjęciu panewek.Przyczyny. Porysowanie czopów wału korbowego może być wyni­kiem dłuższej pracy silnika po nadtopieniu się panewki. Praktyka taka może doprowadzić do poważnego uszkodzenia wału korbowego (pęknię­cie wału wskutek uderzeń). Czop łożyskowy może również ulec pory­sowaniu w razie przedostania się do łożyska twardych zanieczyszczeń (np. w razie usterek w pracy filtrów oleju).Naprawa i wskazania. Porysowane czopy naprawia się tylko przez szlifowanie (patrz punkt poprzedni). W tym celu silnik lub sam wał korbowy trzeba oddać do odpowiedniego zakładu naprawczego.

Comments

comments