Porysowanie gładzi koła zamachowego

Objawy. Porysowana gładź koła zamachowego może powodować szarpanie sprzęgła podczas jego włączania lub wyłączania oraz szybkie zużywanie się okładzin tarczy sprzęgła.Przyczyny. Porysowanie gładzi koła zamachowego powodują naj­częściej twarde zanieczyszczenia (piasek), które przedostały się do sprzęgła. Oprócz tego nadmiernie zużyte okładziny tarczy sprzęgła czę­sto odsłaniają swe nity, które niszczą gładź koła zamachowego.Naprawa. Należyty stan gładzi koła zamachowego można przywrócić tylko przez dokładne przetoczenie lub przeszlifowanie — jedynie w warsztacie. Gładź koła zamachowego toczy się lub szlifuje bez zdejmo­wania go z wału korbowego.

Comments

comments