Przegrzewanie się prądnicy

Objawy. Przegrzewanie się prądnicy można wykryć przez dotyk ręką, stwierdzając podwyższoną temperaturę jej ścianek zewnętrznych. Objawem silnego przegrzewania się prądnicy jest charakterystyczna woń spiekającej się izolacji lub dymienie.Przyczyny. Powodem przegrzewania się prądnicy jest wytwarza­nie przez nią zbyt silnego prądu ładowania. Przyczyną takiego niedo­magania może być:— rozregulowanie się samoczynnego regulatora,zwarcie styków regulatora napięcia w samoczynnym regulatorze prądnicy,ocieranie się twornika o nabiegunniki,zwarcie w obwodzie zasilania,uszkodzenie wewnętrzne prądnicy.Naprawa. W razie stwierdzenia przegrzewania się prądnicy należy: — sprawdzić, czy nie ma zwarć między zaciskami prądnicy lub prze­wodami łączącymi je z regulatorem;sprawdzić stan styków regulatora prądnicy i w razie potrzeby oczy­ścić je pilniczkiem;sprawdzić, czy wirnik nie ociera się o nabiegunniki (po zdjęciu pasa napędu ocieranie jest łatwo wyczuwalne przy obracaniu ręką kółka pasowego).Jeśli mimo tych zabiegów nie udaje się usunąć uszkodzenia, prądnicę należy zdjąć w celu przekazania do naprawy i regulacji.Wskazania. W razie stwierdzenia grzania się prądnicy należy usu­nąć przyczynę niedomagania lub odłączyć prądnicę, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie, a nawet zniszczenie (przepalenie się uzwojeń).

Comments

comments