Przyczyny pogarszania się stanu technicznego samochodu