Przyrządy do badań diagnostycznych i pomiarowe

Podczas okresowych przeglądów pojazdów używane są rozmaite spec­jalne urządzenia i przyrządy diagnostyczne, służące do określania stanu technicznego samochodu. Z tego rodzaju urządzeniami i przyrządami kierowcy zaczynają spotykać się niemal na co dzień i to nie tylko w stacjach obsługi, ale również i w różnych punktach warsztatowych, a nawet w dobrze wyposażonych garażach.Urządzenia i przyrządy diagnostyczne, z uwagi na ich przeznaczenie, można podzielić ogólnie na służące do oceny stanu technicznego silnika, zespołów podwozia oraz osprzętu elektrycznego.Przy okazji warto jeszcze zwrócić uwagę na jedno podstawowe za­gadnienie. Bezbłędne wskazania i prawidłowe wnioski z pomiarów uzyskuje się tylko wówczas, kiedy przyrządy diagnostyczne są sprawne, właściwie ustawione i używane zgodnie ze swym przeznaczeniem, a po­miary powtarza się dostatecznie dużo razy, aby wykryć ewentualne błędy odczytu.

Comments

comments