Pulsowanie ciśnienia w układzie smarowania

Objawy. Tętnienie ciśnienia oleju w układzie smarowania, zwane popularnie pulsowaniem, polega na nieustannym podwyższaniu się i obniżaniu na przemian wysokości ciśnienia, o czym świadczą drgania lub niezbyt szybkie wychylenia wskazówki ciśnieniomierza oleju.Przyczyny. Powodem pulsowania ciśnienia oleju jest najczęściej zbyt niski poziom oleju w misce olejowej. Spadek ciśnienia następuje w okresie chwilowego zasysania przez pompę oleju piany oleju zawiera­jącej znaczne ilości powietrza. Gdy pompa zaczyna znów zasysać ciekły olej, ciśnienie w układzie wzrasta. Wspomniane zakłócenia mogą być również skutkiem zmian poziomu falującego oleju w misce olejowej, np. w razie kołysania się samochodu podczas jazdy. Niekiedy tętnienie oleju jest spowodowane drganiami wywoływanymi przez nadmiernie zużytą pompę oleju lub niesprawny zawór redukcyjny.W razie stwierdzenia niskiego poziomu oleju w misce olejowej na­leży natychmiast uzupełnić niedobór oleju aż do osiągnięcia właści­wego poziomu.Wskazania. Należy bezwzględnie przestrzegać następujących za­leceń:sprawdzać poziom oleju w misce olejowej przed każdym wyjazdem oraz kontrolować okresowo poziom oleju w misce olejowej (np. pod­czas postojów);czyścić regularnie filtry oleju (dokładnie je przemywając lub w ra­zie potrzeby wymieniając wkłady) przy każdej wymianie oleju;używać czystych naczyń do napełniania silnika olejem.

Comments

comments