Rodzaje stanowisk obsługowo-naprawczych

W stacjach obsługi stosuje się kilka rodzajów stanowisk obsługowo-na­prawczych. Do najczęściej spotykanych należą stanowiska:zwykłe powierzchniowe — są to stanowiska poziome, równe, o gład­kiej powierzchni w kształcie prostokąta;powierzchniowe z dwoma półkanałami — są to stanowiska, jak zwykłe powierzchniowe, z tym że po obu bokach umieszczone są wąskie kanały (rys. 11.1);kanałowe — są to stanowiska budowane w kilku wariantach, a miano­wicie:a) zamknięte, z wgłębieniem pośrodku w kształcie prostopadłościanu, o zamkniętym obwodzie (rys. 11.2);

Comments

comments