Rozregulowanie sprzęgła dwutarczowego

Różnica w budowie sprzęgła dwutarczowego w porówna­niu z jednotarczowym polega na tym, że na wałku wejściowym (sprzę­głowym) skrzynki biegów osadzone są dwie tarcze napędzane, zamiast jednej. Między napędzanymi tarczami sprzęgła znajduje się dodatkowa tarcza napędzająca — tzw. pośrednia. Całkowite rozłączanie sprzęgłazapewniają niewielkie sprężyny (zwykle 4), odpychające pośrednią tar­czę napędzającą od czołowej powierzchni koła zamachowego. Oddzia­ływanie sprężyn nie powoduje jednak dociskania tarczy pośredniej do tylnej tarczy napędzanej (zaklinowania tylnej tarczy sprzęgła), ponie­waż przesunięcia tarczy pośredniej są ograniczone przez śruby regula­cyjne (ustalające — zwykle 3), które przechodzą przez otwory tarczy dociskowej.Jeżeli sprzęgło jest włączone, między śrubami regulacyjnymi a tar­czą pośrednią istnieją niewielkie luzy (zwykle około 0,75 mm).Niedomagania sprzęgła dwutarczowego są w zasadzie takie same, jak sprzęgła jednotarczowego. Dodatkową nieprawidłowością w działaniu sprzęgła może być zmiana luzu śrub ustalających pośredniej tarczy napędzającej (środkowej).Objawy. Jeżeli śruby regulacyjne (ustalające) pośredniej tarczy na­pędzającej są ustawione niewłaściwie, sprzęgło dwutarczowe nie rozłą­cza się całkowicie i podczas włączania biegu słychać zgrzyty kół zęba­tych skrzynki biegów. Kiedy jednak włączony jest pierwszy bieg, zu­pełne wciśnięcie pedału powoduje całkowite wyłączenie sprzęgła.Przyczyny. Powodem niedomagania jest zwiększenie lub zmniej­szenie się luzu między śrubami ustalającymi a tarczą pośrednią, wsku­tek czego nie następuje pełne zwolnienie tarcz napędzanych, przedniej lub tylnej.Naprawa. Niedomaganie usuwa się przez odpowiednie ustawienie śrub regulacyjnych. W tym celu każdą ze śrub (wkrętów) ustalających należy dokręcić do oporu, a następnie odkręcić mniej więcej o 3/t obrotu.

Comments

comments