Rozrusznik

Rozrusznik silnika powinien rozwijać moc wystarczającą do przekrę­cania wału korbowego silnika z odpowiednią prędkością obrotową, a po­nadto odznaczać się małymi wymiarami i niewielkim ciężarem. Wyma­ganą moc rozrusznika określa się na podstawie wielkości momentu opo­rowego przeciwstawiającego się obracaniu wału korbowego i koniecz­nej do rozruchu silnika minimalnej prędkości obrotowej wału korbo­wego, tzw. prędkości rozruchu. Moment oporowy zależy od oporów tar­cia i stopnia sprężania, a prędkość obrotowa rozruchu — od systemu zasilania i zapłonu.Dzięki urządzeniom rozruchowym w obecnie stosowanych gaźnikach, wystarczające warunki umożliwiające zapalenie się mieszanki powstają zwykle już przy prędkości 30 … 40 obr/min wału korbowego. Jako przeciętną prędkość obrotową rozruchu silnika gaźnikowego zwykle przyjmuje się więc około 50 obr/min.Jeżeli doprowadzi się prąd elektryczny do szczotek prądnicy, to wokół wirnika powstanie pole magnetyczne, które będzie oddziaływać na pole magnetyczne magnesów i powodować obracanie się wirnika. Prądnica zaczęłaby wtedy pracować jako silnik elektryczny. Wykorzy­stanie prądnicy jako rozrusznika nie byłoby jednak celowe ze względu na jej niewielką moc. Tylko wyjątkowo spotyka się oba te urządzenia połączone w jedno.Aby uzyskać potrzebną moc, jako rozrusznik stosuje się najczęściej szeregowy silnik elektryczny prądu stałego (rzadziej silnik szeregowo–bocznikowy z przewagą wzbudzenia szeregowego), czterobiegunowy lub niekiedy sześciobiegunowy. W odróżnieniu od prądnicy uzwojenie wzbudzenia w rozruszniku włączone jest w szereg z uzwojeniem wir­nika.Rozrusznik składa się z kadłuba z biegunami i z uzwojeniami wzbu­dzenia, wirnika z komutatorem i szczotkami oraz urządzenia sprzęgają­cego, które na okres uruchamiania silnika zazębia napędowe koło zębate rozrusznika z wieńcem zębatym koła zamachowego silnika.Ponieważ przez uzwojenia rozrusznika przepływa prąd o dużym na­tężeniu, przewody jego uzwojeń mają znacznie większy przekrój niż przewody prądnicy. Ponadto grafitowo-miedziane szczotki rozrusznika wykonane są z większą domieszką miedzi niż szczotki prąd­nicy. Ponieważ rozrusznik pracuje tylko przez bardzo krótkie okresyczasu, wirnik jego osadzony jest zwykle w łożyskach ślizgowych (tu­lejki brązowe lub brązowo-grafitowe).rozruszniki szczecin

Comments

comments