Rozrusznik nie działa

Objawy. Po naciśnięciu na przycisk włącznika rozrusznika nie sły­chać szumu obracającego się wirnika, choć akumulator jest nałado­wany.Przyczyny. Najczęściej rozrusznik nie działa wskutek:odłączenia się końcówki przewodu od zacisku akumulatora, rozrusz­nika lub jego włącznika (przerwa w obwodzie);silnego nadtopienia się styków włącznika rozrusznika wskutek czego obwód w ogóle się nie zamyka;przerwania obwodu elektromagnetycznego włącznika rozrusznika (rozruszniki z elektromagnetycznym włącznikiem) wskutek uszko­dzenia przewodów lub zwarcia w cewce włącznika;pęknięcia wspornika łożyska wałka rozrusznika, wskutek czego wir­nik osiada w kadłubie i nie obraca się (podobny przypadek może być wynikiem nadmiernego zużycia łożysk — wirnik zaczepił o nabiegunniki).Naprawa. Najpierw należy sprawdzić połączenie końcówek przewo­dów na zaciskach akumulatora, rozrusznika lub jego włącznika. Odłą­czone lub zluzowane końcówki trzeba prawidłowo umocować na zaci­skach po uprzednim oczyszczeniu ich przylgni. Następnie należy spraw­dzić stan styków włącznika. W tym celu trzeba zdjąć włącznik, rozebrać go i za pomocą drobno naciętego pilniczka oczyścić powierzchnię nieru­chomych styków oraz przylegającej do niej płytki stykowej. Silnie nad­topione styki należy wymienić na nowe. Po wymianie styków włącznik trzeba założyć z powrotem do gniazda.Miejsce przerwania obwodu we włączniku (w rozruszniku z włączni­kiem elektromagnetycznym) wykrywa się za pomocą lampki kontrolnej.W przypadku zwarcia w cewce włącznik elektromagnetyczny trzeba wymienić na nowy.Wskazania. Czysta i gładka powierzchnia styków elektromagnetycz­nego włącznika rozrusznika stanowi podstawowy warunek prawidłowej pracy rozrusznika. Wszelkie zadziory i ślady stopienia na powierzch­niach styków należy wyrównać przy użyciu pilniczka, zwracając uwagę, na właściwe przyleganie styków.Ponadto trzeba sprawdzać okresowo umocowanie końcówek przewo­dów na zaciskach akumulatora i rozrusznika lub jego włącznika elek­tromagnetycznego.

Comments

comments