Rozrusznik nie przekręca wału korbowego

Objawy. Po naciśnięciu na włącznik rozrusznika słychać charakte­rystyczny szum obracającego się wirnika i trzask podczas zazębiania się kółka rozrusznika, lecz wał korbowy się nie obraca. Niekiedy kółko w czasie zazębiania z wieńcem zębatym koła zamachowego zgrzyta i zakleszcza się.Przyczyny. Jeżeli po zazębieniu się kółka rozrusznika z wieńcem zębatym koła zamachowego wał korbowy nie obraca się lub obraca sięzbyt powoli, przyczyną takiego niedomagania może być:wyładowanie akumulatora lub zluzowanie zacisków na czopach bie­gunowych akumulatora (albo ich zanieczyszczenie) albo też silne zanieczyszczenie (opalenie) styków elektromagnetycznego wyłącz­nika;pozostawienie włączonego biegu w skrzynce biegów (wówczas po­jazd drgnie albo ruszy z miejsca);zanieczyszczenie komutatora, zużycie albo zawieszenie się szczotek w szczotkotrzymaczach;— zbyt wielkie opory mechaniczne w silniku (np. w okresie zimowym skrzepnięty olej lub zbyt małe luzy w łożyskach wału korbowego w silniku bezpośrednio po naprawie).Kiedy natomiast podczas zazębiania się kółka rozrusznika z wień­cem zębatym koła zamachowego słychać zgrzyty, powodem ich może być uszkodzenie zębów wieńca zębatego na kole zamachowym (patrz punkt 2.3.20) lub obluzowanie umocowania rozrusznika przy silniku. Naprawa. Wyładowany akumulator należy przekazać do nałado­wania. Włączony bieg wyłączyć. Zanieczyszczony ko­mutator trzeba oczyścić płótnem ściernym, szczotki wymienić lub usu­nąć przyczyny zakleszczania się szczotek. Zimny silnik trzeba rozgrzać. Silnik zatarty lub o zbyt ciasno spasowanych częściach powinien być oddany do warsztatu do kontroli.Po stwierdzeniu nadmiernego zużycia zębów wieńca zębatego na kole zamachowym; śruby mocujące rozrusznik dociągnąć.Wskazania. Przed włączeniem rozrusznika trzeba sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.Podczas uruchamiania silnika rozrusznikiem wskazane jest wyłącze­nie sprzęgła, dzięki czemu zmniejszają się opory mechaniczne, które musi pokonywać rozrusznik (w okresie zimowym są one dość znaczne).Jeżeli rozrusznik zbyt powoli obraca wał korbowy silnika, lepiej jest w ogóle nie korzystać z rozrusznika ze względu na możliwość przepale­nia jego uzwojeń (zwłaszcza jeżeli akumulator jest dobrze naładowany).

Comments

comments