Samoczynne wyłączanie się przedniego mostu

Niedomagania skrzynki rozdzielczej nie różnią się w zasa­dzie od niedomagań skrzynki biegów, zarówno w odniesieniu do ro­dzaju usterek, jak i sposobu ich usuwania. Jedynym swoistym niedo­maganiem skrzynki rozdzielczej jest nieoczekiwane samoczynne wy­łączanie się napędu przednich kół samochodu.Objawy. Podczas ruchu samochodu nieoczekiwanie następuje samo­czynne rozłączenie się przekładni w skrzynce rozdzielczej, która prze­staje przekazywać napęd na przedni most napędowy.Przyczyny. Powodem nieoczekiwanego wyłączenia się napędu przednich kół, choć dźwignia sterująca pozostaje w pozycji włączenia przedniego napędu, może być:osłabienie lub pęknięcie sprężyny zatrzasku mechanizmu włączenia przedniego mostu,osłabienie umocowania pokrywy łożysk wału napędu przedniego mostu,nadmierne zużycie wodzika widełek przesuwkowych lub tulei (przesuwki) włączania przedniego mostu.Naprawa. Osłabione lub pęknięte sprężyny zatrzasków trzeba wy­mienić na nowe. Obluzowaną pokrywę dociskową łożyska należy prawidłowo umocować i sprawdzić dociągnięcie nakrętek lub śrub mo­cujących. Jeżeli mimo wspomnianych zabiegów niedomaganie się po­wtarza, samochód trzeba skierować do warsztatu naprawczego w celu wymiany zużytych lub uszkodzonych części skrzynki rozdzielczej na nowe.Wskazania. Samoczynne wyłączanie się napędu mostu przedniego niekiedy może być następstwem zmiany czynnej długości cięgła mecha­nizmu włączania przedniego mostu. W takim przypadku doprawidłowe wyregulowanie czynnej długości cięgła (np. odpowiednio przekręcając widełkową końcówkę cięgła).

Comments

comments