Sekcja kontroli działania zespołów po przeglądzie i naprawie

Bez stwierdzenia działania zgodnego z warunkami technicznymi, zespoły nie mogą być zabudowane do samochodu. Z powyższych względów prze­glądane i naprawiane zespoły i podzespoły podlegają kontroli działania w tej sekcji przed ich wydaniem. Powierzchnia sekcji 18 m2.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,20—0,25, ściany do wysokości 1,5 m pokryte farbą olejną, podłoga gładka, olejo-odporna.Wymagania instalacyjne:2 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,2 gniazdka dawcze 24 V,2 punkty odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,6-5-1,0 MPa (6-5-10 at),1 punkt odbioru wody o ciśnieniu sieciowym,1 kratka ściekowa z osadnikiem błota.Wyposażenie warsztatu naprawy zespołów jest podane w tablicy 11.5.

Comments

comments