Sekcja kontroli działania zespołów po przeglądzie i naprawie