Silnik nie zatrzymuje się po wyłączeniu zapłonu

Włącznik zapłonu (stacyjka) służy do wyłączania (i włączania) układu zapłonowego od źródeł zasilania. W większości obecnie produkowanych samochodów wyłącznik zapłonu jest połączony z włącznikiem rozrusz­nika (niekiedy również radioodbiornika) w jeden zespół.Objawy. Po przekręceniu kluczyka wyłącznika zapłonu w położenie wyłącznika, silnik pracuje nadal.Przyczyny. Powodem niedomagania może być uszkodzenie wyłącz­nika zapłonu (zwarcie wewnętrzne). Jeżeli mimo wyłączenia zapłonu silnik pracuje nadal (z reguły nieregularnie) i wkrótce zatrzymuje się, przyczyną niedomagania jest silne przegrzanie silnika, powodujące sa­mozapłony albo nagromadzenie się nagaru w komorze spalania. Cząstki nagaru rozżarzają się w czasie pracy silnika i po wyłączeniu zapłonu mogą powodować zapłony mieszanki w niektórych cylindrach.Naprawa. Uszkodzony wyłącznik zapłonu należy naprawić lub wy­mienić na nowy. Jeżeli uszkodzenia nie można usunąć, w celu konty­nuowania jazdy zapłon wyłącza się i włącza przez bezpośrednie zwiera­nie przewodów doprowadzających prąd do wyłącznika (poza wyłączni­kiem). Aby zatrzymać silnik, wystarczy rozłączyć przewody albo pozo­stawiając zwarte przewody zdjąć zacisk z czopa biegunowego akumu­latora (ewentualnie wyciągnąć główny przewód z zacisku cewki zapło­nowej).Jeżeli przyczyną pracy silnika po wyłączeniu zapłonu są samozapło­ny, a objawy powtarzają się systematycznie, należy silnik poddać prze­glądowi i usunąć nagar.

Comments

comments