SKŁADNIKI ZAPLECZA TECHNICZNEGO

Trwałość pojazdów samochodowych, ich stan techniczny i gotowość do pracy zależą w dużym stopniu od warunków, w jakich eksploatowany jest pojazd, oraz od sposobu eksploatacji.

Comments

comments