Smarowanie samochodu

Smarowanie pojazdu samochodowego należy do podstawowej obsługi, gwa­rantującej sprawną pracę i długotrwałe użytkowanie wszystkich elemen­tów i części pojazdu, których smarowanie zostało fabrycznie przewidzia­ne.Obsługa i czynności smarownicze wymagają wyjątkowo wysokiej jakości wykonania, dokładności i czystości, bowiem w przeciwnym razie czyn­ności te mijają się z celem. Nalanie zabrudzonego oleju lub wprowadze­nie zanieczyszczonego smaru np. kurzem, piaskiem, opiłkami spowoduje wprowadzenie ciał ściernych na powierzchnie robocze mechanizmów po­jazdu. Tymczasem wymiana oleju i smarowanie ma na celu zapobieganie tarciu pomiędzy powierzchniami współpracującymi mechanizmów. Dlatego stanowiska smarownicze w stacji obsługi powinny być stanowis­kami najczystszymi ze wszystkich stanowisk roboczych stacji obsługi. Do­tyczy to nie tylko samego stanowiska, ale i czystości osobistej oraz odzie­ży smarowaczy. Utrzymanie czystości ułatwia odpowiednie wyposażenie w automaty i narzędzia.Na stanowiskach smarowniczych, poza wyposażeniem w podnośnik lub ka­nał, konieczne są zestawy smarownicze, napełniacze olejowe, urządzenia do usuwania zużytych olejów, smarownice automatyczne, sprężone powie­trze itp.Wbrew stosowanym jeszcze u nas praktykom, na stanowiskach smarowni­czych powinni pracować odpowiednio wyszkoleni kwalifikowani pracowni­cy, mogący wykonać wszystkie czynności smarownicze, wszystkie wymia­ny olejów, jak również obsługę układu smarowania silników, wymiany filtrów itp.Czynności wykonywane na stanowiskach smarowniczych obejmować po­winny poza smarowaniem i wymianą olejów, także obsługę filtrów olejo­wych, wymianę wkładów filtrujących, kontrolę wskaźników ciśnienia oleju oraz wykrywanie niedomagań w układzie smarowania. Na stanowiskach smarowniczych powinno się także wykonywać wszystkie zabiegi antykorozyjne.

Comments

comments