Sprężarkownia

Dla stacji obsługi 200 pojazdów ciężarowych średniej ładowności zapotrze­bowanie sprężonego powietrza obliczyć należy na podstawie danych za­wartych w rozdziale 12.2 oraz przykładowego wzoru podanego w tablicy 16.6.Sprężarkownię należy zlokalizować w centralnym punkcie stacji obsługi, aby zapobiec zbędnemu spadkowi ciśnienia powietrza, w pomieszczeniu wyodrębnionym i w warunkach zapewniających dopływ czystego powie­trza.Zagospodarowanie powierzchni sprężarkowni wynoszącej 14 m2 jest po­kazane na rysunku 12.4.Wymagania budowlane dla sprężarkowni: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20. Podłoga łatwo zmywalna. Wymagania instalacyjne:podłączenie sprężarek do sieci elektrycznej 220/380 V, 2-7,0 kW,1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1 kW,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt odbioru wody i zlew,wentylacja grawitacyjna naturalna.temperatura w pomieszczeniu 15°C. Wyposażenie sprężarkowni podane zostało w tablicy 12.1.

Comments

comments