Sprężarkownia

Zapotrzebowanie sprężonego powietrza dla stacji obsługi o ograniczonym zakresie pracy oblicza się na podstawie danych zawartych w rozdziale 12.2. Liczby obliczeniowe Qob podane są w tablicy 17.6. Dla sprężarki głównej: Qob = 0,4 m3/mint] = współczynnik równoczesności = 0,7Qrz = Qob’r = 0,4-0,7 = 0,28 m3/minkst = współczynnik strat = 1,5Qoa = Qrz’kst – 0,28-15 = 0,42 m2/minW przeliczeniu na zapotrzebowanie godzinowe:Qog = 0,42-60 = 25,2 m2/hDla sprężarki rezerwowej:Qoo’0,75 = 0,42-0,75 = 0,31 m3/minW przeliczeniu na zapotrzebowanie godzinowe:Qgr – 0,31-60 = 18,6 m3/hPowierzchnia sprężarkowni wynosi 12 m (3-4 m).Zagospodarowanie powierzchni przedstawia rysunek 17.8.Wymagania budowlane — wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15do 0,20, podłoga łatwo zmywalna.Wymagania instalacyjne:podłączenie sprężarek do sieci elektrycznej,1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,wentylacja grawitacyjna naturalna,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments