Sprzątanie i mycie pojazdów i przyczep

Sprzątaniu i umyciu podlegają samochody sprzężone z przyczepami oraz samochody luzem .Przyjmuje się dwa stanowiska i pracę na dwie zmiany. Wyposażenie stanowisk sprzątania podane zostało w tablicy 10.1, a sta­nowiska mycia w tablicy 10.2. Zagospodarowanie wydzielonego stanowi­ska sprzątania i mycia przedstawiono na rysunku 15.3.Wymagania budowlane: wysokość 4,0 m (dla furgonów 4,5 m), oświetle­nie naturalne 0,10—0,15, podłoga i ściany wodoodporne. Wymagania instalacyjne:2 podłączenia pomp wody do sieci instalacyjnej,4 punkty odbioru wody ciepłej, o temperaturze 35-^40°C i ciśnieniu sieciowym,4 punkty odbioru wody zimnej, o ciśnieniu 1,8-^2,0 MPa (18-1-20 at),4 punkty odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-r-l,0 MPa (6 do 10 at),6 kratek ściekowych z osadnikami błota,wentylacja ogólna, wywiewno-nawiewna, 6-MO wymian/h,temperatura w pomieszczeniu 18°C.

Comments

comments