Sprzątanie samochodów

Obsługa ta w zależności od warunków, jakie są w zajezdni, może odbywać się na otwartej przestrzeni, przy takim wyposażeniu stanowiska, jak po­dane na rysunku 10.1, albo w pomieszczeniu zamkniętym (rys. 10.2).Wielkość powierzchni stanowiska sprzątania pojazdu samochodowego okre­śla się na 54 m2 (6,0-9,0 m). Technologia sprzątania podana została w roz­dziale 10.1, wyposażenie stanowiska w tablicy 10.1. Zagospodarowanie po­wierzchni, wymagania budowlane i instalacyjne, jak w zajezdni dla 200 pojazdów samochodowych, podano w rozdziale 16.3.1.

Comments

comments