Stanowiska mycia

Przed właściwym myciem należy najpierw zwilżyć pojazd samochodowy strumieniem zimnej wody. W czasie zimy należy zwilżać pojazd ciepłą wo­dą o temperaturze 35-^40°C.Po zwilżeniu pojazd należy myć strumieniem wody o ciśnieniu 1,8-^2,0 MPa (18-f-20 at). Domywanie kabiny kierowcy najlepiej wykonać szczot­ką ręczną, obsadzoną na długim trzonku, przez który płynie strumień wody, doprowadzony giętkim przewodem.Do mycia autobusów, furgonów dostawczych i kabin kierowców pojazdów ciężarowych, celowe jest używanie środków pieniących, które przyspie­szają mycie, usuwają plamy i odtłuszczają myte powierzchnie. Po umyciu należy podwozie oraz wszelkie załamania i wklęśnięcia prze­dmuchać strumieniem sprężonego powietrza, o ciśnieniu 0,4-H),6 MPa (4-=-6 at).Szyby w autobusach, furgonetkach i kabinach kierowcy najlepiej prze­cierać szmatką, dobrze chłonącą wodę.Stanowisko mycia powinno znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, ogrzewanym i dostatecznie” oświetlonym, w którym jest zainstalowany ka­nał środkowy, dwa półkanały oraz urządzenie do mechanicznego mycia podwozia. Na stanowisko mycia powinna być doprowadzona woda zimna i ciepła o ciśnieniu sieciowym 0,15-^0,20 MPa (1,5-^2,0 at) oraz woda zi­mna o ciśnieniu 1,8-7-2,0 MPa (18H-20 at), zaś powietrze sprężone o ciś­nieniu 0,6-t-1,0 MPa (6-r-10 at).Stanowisko mycia może być nieprzelotowe lub przelotowe, co uzależnione jest od rozmiaru stacji obsługi, jej rozkładu i istniejących możliwości. Urzą­dzenie stanowiska nieprzelotowego mycia pojazdów samochodowych po­kazuje rysunek 10.13.Urządzenie stanowiska mycia przelotowego pokazuje rysunek 10.14. Za­leca się urządzenie przelotowych stanowisk mycia, ponieważ można po­łączyć je ze stanowiskiem sprzątania. Stanowiska przelotowe umożliwiają także lepszą funkcjonalność i organizację pracy w stacji obsługi. Z uwagi na możliwość zawilgocenia innych stanowisk obsługowo-napraw-czych, stanowisko mycia powinno być zlokalizowane w oddzielnym pomie­szczeniu.

Comments

comments