Stanowiska obsługi technicznej OT-1

Do wykonania obsługi technicznej OT-1 służą dwa stanowiska przeloto­we, kanałowe. Na pierwszym stanowisku dokonuje się przeglądu zewnę­trznego i stanu poszczególnych zespołów .podzespołów i mechnizmów po­jazdu samochodowego, przeglądu ogumienia, dokręcania złącz i innych regulacji. Na drugim stanowisku są wykonywane czynności obsługowe, elektrotechniczne, smarownicze oraz wymiana oleju silnikowego. Stanowiska obsługi technicznej OT-1 są obliczone na wykonywanie ob­sługi pojazdu sprzężonego z przyczepą. Umożliwia to obsługę większej li­czby samochodów pojedynczych oraz ciągników siodłowych. Samochody wprowadzane są na stanowisko pierwsze i odbierane ze stano­wiska drugiego przez kierowcę-pilota. Natomiast przemieszczanie samo­chodu ze stanowiska pierwszego na drugie wykonuje pracownik grupy ob­sługującej samochód, uprawniony do kierowania.Praca na stanowiskach obsługi technicznej OT-1 odbywa się na jedną zmianę.Zagospodarowanie powierzchni pomieszczenia obsługi technicznej OT-1 i OT-2 przedstawiono na rysunku 15.4. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 216 m2.Wymagania budowlane: wysokość 4,0 m, oświetlenie naturalne 0,15-i-0,20r ściany do wysokości 1,6 m pokryte farbą olejną, podłoga olejoodporna, wykładana gładką terakotą, łatwo zmywalna. Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V — 1,0 kW,5 gniazdek dawczych 220 V — 0,5 kW,4 gniazdka dawcze 24 V,4 punkty odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0.6H-1,0 MPa (6-^-10-at),1 punkt odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0.,3-^-0,4 MPa (3—4 at),2 punkty odbioru wody o ciśnieniu sieciowym,9 kratek ściekowych z osadnikiem błota,4 wyciągi spalin ze stanowisk obsługowych,4 wyciągi powietrza z kanałów, wymiana 15-krotna/h,2 nawiewy powietrza do kanałów, wymiana 15-krotna/h,wentylacja ogólna, wywiew-nawiew 10-krotny/h.temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments