Stanowiska obsługi technicznej OT-2

Obsługa techniczna OT-2 wykonywana jest na dwóch stanowiskach prze­lotowych kanałowych, usytuowanych równolegle do stanowisk obsługi te­chnicznej OT-1. W układzie i formie są identyczne ze stanowiskami ob­sługi technicznej OT-1 i różnią się od nich tylko rodzajem i liczbą dodat­kowego wyposażenia technicznego do wykonywania prac z zakresu ob­sługi technicznej OT-2. Praca na stanowiskach na 1 zmianę.Zagospodarowanie powierzchni pomieszczenia obsługi OT-2 przedstawio­no na rysunku 15.4. Powierzchnia pomieszczenia 216 m2.Wymagania budowlane: wysokość 4 m, oświetlenie naturalne 0,15H-0,20, ściany do wysokości 1,5 m pokryte farbą olejną, podłoga olejoodporna, wykładana gładką terakotą, łatwo zmywalna. Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V — 1,0 kW,6 gniazdek dawczych 220 V — 0,5 kW,4 gniazdka dawcze 24 V,4 punkty odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,6-H0,l MPa (6-=-10 at),2 punkty odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,3-^-0,4 MPa (3-^-4 at),2 punkty odbioru wody o ciśnieniu sieciowym ze zlewami,5 kratek ściekowych z osadnikiem błota,4 wyciągi spalin ze stanowisk obsługowych,4 wyciągi powietrza z kanałów, wymiana 15-krotna/h,2 nawiewy powietrza do kanałów, wymiana 15-krotna/h,wentylacja ogólna, wywiew-nawiew 10-krotny/h.

Comments

comments