Stanowiska obsługowo-naprawcze

Na stanowiskach obsługowo-naprawczych wykonuje się obsługę technicz­ną OT-3, OT-3R i naprawy bieżące NB. Zaznacza się, że pracochłonność obsług technicznych OT-3 i OT-3R została obniżona o pracochłonność ob­sługi technicznej OT-2 wykonywanej na stanowiskach obsługi technicz­nej OT-2.Zakres prac wykonywanych na stanowiskach obsługowo-naprawczych wymaga 11 stanowisk.Zgodnie z programem prac przewiduje się tylko wykonywanie prac obsłu­gowo-naprawczych samochodów średniej i dużej ładowności oraz przy­czep samochodowych, a także ciągników siodłowych z naczepami. Biorąc powyższe pod uwagę, przyjmuje się następujące rodzaje stanowisk ob­sługowo-naprawczych :1) samochody średniej i dużej ładowności oraz przyczepy samochodowe:stanowiska wyposażone w dźwigniki kolumnowe — 4stanowiska bezkanałowe (płytowe) — 52) ciągniki siodłowe z naczepami:stanowiska wyposażone w dźwigniki kolumnowe — 1stanowiska bezkanałowe (płytowe) — 1razem 11Wymiary stanowisk obsługowo-naprawczych oraz ciężar własny samocho­dów i ciągników siodłowych przyjęto dla największych wymiarów obrysu. W naszvrn przypadku został przyjęty samochód Jelcz 315 oraz ciągnik sio­dłowy Jelcz 317.W hali prac obsługowo-naprawczych przyjmuje się dolny rodzaj transpor­tu, wykonywany zasadniczo wózkami elektrycznymi.Zagospodarowanie hali prac obsługowo-naprawczych przedstawiono na ry­sunku 15.5.Powierzchnia hali 1296 m2. Praca na 1 zmianę.Wymagania budowlane: wysokość 6 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, ściany do wysokości 1,5 m pokryte farbą olejną, podłoga olejoodporna, gładka, łatwo zmywalna. Wymagania instalacyjne:— 5 silników elektrycznych 220/380 V, 1,0 kW — podłączenie do sieci,6 gniazdek dawczych 220/380 V, 1,0 kW,11 gniazdek dawczych 220 V, 0,5 kW,6 gniazdek dawczych 24 V,11 punktów odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,6-5-1,0 MPa (6H-10 at),2 punkty odbioru wody o ciśnieniu sieciowym ze zlewami,3 kratki ściekowe z osadnikami błota,11 wyciągów spalin ze stanowisk obsługowo-naprawczych,wentylacja ogólna, wywiew-nawiew 10-krotny/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments