Stanowiska obsługowo-naprawcze

Dla modelu stacji obsługi o ograniczonym zakresie prac w zajezdni na 100 pojazdów samochodowych są przewidziane stanowiska uniwersalne do wykonywania wszystkich rodzajów obsługi technicznej, obsług sezono­wych oraz napraw bieżących.W tym modelu stacji obsługi powinny być trzy stanowiska uniwersalne, w tym dwa kanałowe, nie licząc odrębnych stanowisk sprzątania i mycia pojazdów samochodowych.Stanowiska kanałowe do prac obsługowo-smarowniczych powinny być wy-sażone w’ dźwignik kanałowy, zawieszony na brzegach kanału, zaś stano­wisko obsługowo-naprawcze w przejezdny dźwignik hydrauliczny, umie­szczony w kanale.W stacji obsługi o ograniczonym zakresie prac nie są przewidziane urzą­dzenia do transportu głównego.Powierzchnia hali obsługowo-naprawczej powinna wynosić 165 m2 (11X X15 m). Zagospodarowanie powierzchni pokazano na rysunku 17.1. Wymagania budowlane: wysokość 4,0 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20; podłoga i ściany do wysokości 1,5 m zmywalne, podłoga olejoodporna. Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 11,8 kW,2 gniazdka dawcze 220/380 V, 1,0 kW,4 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,4 gniazdka dawcze 24 V,3 punkty odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-^1,0 MPa (6-f-lO at),1 punkt odbioru wody o ciśnieniu sieciowym i zlew,2 kratki ściekowe (z osadnikiem),3 wyciągi spalin ze stanowiska obsługowo-naprawczego,wentylacja ogólna, wywiew-nawiew 6-MO-krotny/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments