Stanowisko smarowania

Pracochłonność prac smarowniczych w stacji obsługi zajezdni obliczonej na 100 pojazdów samochodowych jest niewystarczająca dla pełnego wy­korzystania tego stanowiska. Z tego powodu prace smarownicze w tej sta­cji obsługi należy łączyć z pracami obsługowo-naprawczymi na stanowis­kach uniwersalnych.Wyposażenie stanowiska przyjąć należy jednak jak dla stanowiska wyod­rębnionego według technologii i wyposażenia opisanego w rozdziale 10.3.

Comments

comments