Stanowisko sprzątania i mycia

W stacji obsługującej 200 pojazdów samochodowych średniej ładowności sprzątanie i mycie pojazdów odbywa się na jednym stanowisku. Mycie powinno być wykonywane mechanicznie lub co najmniej metodą mieszaną, to znaczy podwozia myje się mechanicznie, a nadwozia — ręcz­nie.Stanowisko sprzątania i mycia powinno mieć kanał z dwoma półkanałami lub dźwignik czterokolumnowy.Rozplanowanie i szczegółowe zagospodarowanie stanowiska sprzątania1 mycia pojazdów samochodowych pokazano przykładowo na rysunkach 10.1 i 10.2.Wyposażenie dla tego stanowiska podano w rozdziale 13.Wymagania budowlane dla stanowiska sprzątania i mycia: wysokość 4,0m, oświetlenie naturalne 0,10—0,15, ściany i podłoga wodoodporne i łatwozmywalne.Wymagania instalacyjne:podłączenie pompy wody do sieci elektrycznej,2 punkty odbioru wody ciepłej o temperaturze 35-5-40°C i ciśnieniu sieciowym,2 punkty odbioru wody zimnej o ciśnieniu 1,8-5-2,0 MPa (18-5-20 at),3 kratki ściekowe (z osadnikami błota),wentylacja ogólna, 6-5-10 wymian/h, wywiewno-nawiewna,temperatura w pomieszczeniu 18°C.

Comments

comments