Stanowisko sprzątania pojazdów samochodowych

Na stanowisku tym wykonuje się prace, polegające na wymieceniu kabi­ny kierowcy i skrzyni ładunkowej oraz przetarciu szyb od wewnątrz i ze­wnątrz.Stanowisko sprzątania pojazdów może być urządzone na otwartej prze­strzeni (rys. 10.1) i zawierać takie elementy, jak kratkę ściekową, zwijadło z przewodem giętkim, szafkę narzędziową. Stanowisko do sprzątania mo­że być urządzone także w pomieszczeniu zamkniętym (rys. 10.2), lepiej dostosowane do tych czynności ponieważ:pracę można wykonywać w ciągu całego roku, bez względu na warun­ki atmosferyczne,podczas mrozów istnieje możliwość częściowego odmrożenia samocho­du przed myciem,zmiotki z samochodu są zabezpieczone przed rozwiewaniem przez wiatr.Stanowisko sprzątania najkorzystniej jest zlokalizować przed stanowis­kiem mycia pojazdów, ponieważ jest wtedy możliwość zachowania kolej­ności operacji. Niekorzystne jest lokalizowanie stanowiska sprzątania ró­wnolegle do stanowiska mycia, szczególnie z dala od niego. Przejazdy ze stanowiska na stanowisko i manewrowanie samochodami są pracochłonne i uciążliwe. W stacji obsługi średniej wielkości, zwłaszcza w małych sta­cjach obsługi, sprzątanie samochodu odbywa się na stanowisku mycia z tym, że wykonuje się najpierw sprzątanie, a następnie mycie. W okresie zimowym stanowisko sprzątania w pomieszczeniu zamkniętym może być wykorzystane do odmrażania samochodu. Odmrażanie samocho­du polega na zwilżaniu podwozia strumieniem ciepłej wody, o temperatu­rze 35-^45°C, pod ciśnieniem sieciowym. W tym przypadku stanowisko sprzątania powinno mieć dwa półkanały wzdłuż samochodu, po obu jego bokach.Odmrażanie samochodu na stanowisku sprzątania może odbywać się tyl­ko wówczas, gdy zlokalizowane jest w pomieszczeniu zamkniętym usytu­owanym przed stanowiskiem mycia samochodów.Wyposażenie stanowiska sprzątania pojazdów samochodowych jest poda­ne w tablicy 10.1.Odkurzacz do sprzątania kabiny kierowcy i skrzyni ładunkowej pokazano na rysunku 10.3. Zaopatrzony jest on w giętki przewód ssący, pojemność zbiornika 25-^-80 dcm3 (25-^80 litrów). Zaznacza się, że wstępne wymia­tanie skrzyni ładunkowej wykonuje kierowca.

Comments

comments