Stanowisko układu zasilania

Zakresem prac stanowisko obejmuje przeglądy gaźników, wtryskiwaczy paliwa i filtrów. Przeglądany przedmiot zostaje zdemontowany. Jeśli to jest konieczne, przemyty, części zużyte lub wadliwie działające wymienić należy na nowe, następnie złożyć i wyregulować w zakresie ustalonym dla przeglądu. Nie wykonuje się na stanowisku napraw.Wymontowanie z samochodu i zamontowanie, po dokonaniu przeglądu pod­zespołów, układu zasilania dokonują pracownicy grupy obsługowo-napra-wczej. Ostateczną jednak regulację po zamontowaniu powinien wykony­wać pracownik warsztatu specjalistycznego.Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt czerpalny sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-M,0 MPa (6-i-10 at)>wyciąg miejscowy nad wanną do mycia gaźników,wentylacja ogólna wywiewna, wymiana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments