Stolarnia

Zakres pracy stolarni obejmuje:naprawę skrzyń ładunkowych,naprawę ram oparć i siedzeń,naprawę istniejących i dorabianie nowych skrzyń do akumulatorów,inne prace dla stanowisk obsługowo-naprawczych. Zagospodarowanie warsztatu stolarskiego przedstawia rysunek 15.15.Wyposażenie warsztatu stolarskiego jest podane w tablicy 11.8. Powierzchnia warsztatu 36 m2. Praca na jedną zmianę.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, ściany do wysokości 1,5 m pokryte farbą olejną, podłoga gładka, łatwo zmywalna.Wymagania instalacyjne: *2 podłączenia obrabiarek do sieci elektrycznej,1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,2 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,4-5-0,6 MPa (4-5-6 at),1 punkt czerpalny wody zimnej ze zlewem,wentylacja ogólna, nawiew-wywiew 2-krotny/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments