Stolarnia i tapicernia

Do zakresu stolarni i tapicerni należy wykonywanie prac stolarskich i ta-picerskich.Zagospodarowanie powierzchni stolarni i tapicerni przedstawiono na ry­sunku 11.47. Powierzchnia warsztatów: stolarskiego 25 m2 (5*5 m), tapi-cerskiego 20 m2 (4 • 5 m).Wymagania budowlane dla warsztatu stolarskiego: wysokość 3,2 m, oświe­tlenie naturalne 0,15—0,20, podłoga łatwa do zmiatania. Wymagania instalacyjne dla warsztatu stolarskiego:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt odbioru wody o ciśnieniu sieciowym,wentylacja ogólna, wymiana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.Wymagania budowlane dla warsztatu tapicerskiego: wysokość 3,2 m, oświe­tlenie naturalne 0,15—0,20. Podłoga łatwo zmywalna. Wymagania instalacyjne dla tapicerni:2 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,wentylacja ogólna — nawiew równy miejscowemu wyciągowi,temperatura w pomieszczeniu 15°C. Wyposażenie kużni-resorowni podano w tablicy 11.10.

Comments

comments