Stolarnia, tapicernia i malarnia

Stanowi dla modelu stacji obsługi na 100 samochodów grupę, która wy­konać może:drobne prace stolarskie, nadwoziowe, przeważnie uszkodzenia skrzyni ładunkowej,drobne prace tapicerskie, a głównie naprawę siedzeń, poduszek oparć i opończ skrzyni ładunkowej,drobne zaprawki lakiernicze samochodów podczas wykonywania sezo­nowej obsługi technicznej oraz w zakresie napraw bieżących, malowanie tablic i napisów.Żadna z wymienionych prac nie ma pracochłonności wystarczającej do peł­nego zatrudnienia pracownika, a tym samym do odrębnych pomieszczeń. Łączna pracochłonność tych prac wynosi 2496 rbh, a więc odpowiada za­trudnieniu jednego pracownika. Pracownik tych połączonych prac powinien znać zagadnienia stolarki i być obeznany z pracami tapicerskimi, wykonywanymi przy pojazdach samo­chodowych. Zakres prac malarskich jest tu niewielki i po odpowiednim przyuczeniu może je wykonywać np. stolarz. Malowanie tabliczek i drob­nych przedmiotów można ręcznie wykonać w stolarni. Natomiast popraw­ki malarskie należy wykonywać na stanowisku mycia samochodów pod­czas dziennej zmiany. Tam powinna być umieszczona szafa z niewielką ilością materiałów malarskich.Powierzchnia stolarni i tapicerni wynosi 25 m2 (5-5 m). Zagospodarowanie powierzchni zostało przedstawione na rysunku 17.6.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20. Podłoga łatwo zmywalna. Wymagania instalacyjne:podłączenie obrabiarek i maszyn do sieci elektrycznej,1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,2 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt czerpalny wody o ciśnieniu sieciowym i zlew,wentylacyjna ogólna wywiewna, wymiana dwukrotna/godzinę,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments