Układ chłodzenia

W celu zapobieżenia przegrzewaniu się części silnika stykających się z gorącymi spalinami (cylindry, tłoki, zawory itp.) i utrzymania ich temperatury pracy w określonych granicach, konieczne jest odprowa­dzanie od nich ciepła w sposób ciągły, co stanowi zadanie systemu chło­dzenia. Użyteczna moc silnika oraz szybkość zużywania się jego części w znacznej mierze zależą od skuteczności odbierania przez układ chło­dzenia nadmiaru ciepła od części silnika. Chłodzenie silnika samochodo­wego polega na bezpośrednim lub pośrednim odprowadzeniu nadmiaru ciepła do powietrza atmosferycznego.Chłodzenie bezpośrednie, czyli powietrzem, polega na odprowadza­niu nadmiaru ciepła przez powietrze omywające bezpośrednio nagrze­wające się części. Natomiast chłodzenie pośrednie polega na tym, że nagrzewające się części chłodzi ciecz (woda lub specjalna mie­szanka), która następnie oddaje uniesione ciepło do po­wietrzą atmosferycznego w specjalnym wymienniku, tzw. chłodnicy.

Comments

comments