Układ smarowania

Znaczne szybkości obwodowe i poważne obciążenia elementów w me­chanizmach współczesnych silników samochodowych stwarzają koniecz­ność odpowiednio obfitego smarowania ślizgających się po sobie po-‘wierzchni, przede wszystkim łożysk głównych i korbowych. Również iczęści narażone na mechaniczne ścieranie (jak np. gładź cylindrów, tłoki i ich sworznie, części mechanizmu rozrządu) wymagają ciągłego i wystarczająco obfitego smarowania.Cienka warstewka oleju między współpracującymi ze sobą po­wierzchniami wielokrotnie zmniejsza opory tarcia mechanicznego, prze­ciwstawiające się wzajemnym przesunięciom poruszających się części mechanizmów. Jednocześnie olej intensywnie przepływający między współpracującymi powierzchniami odprowadza ciepło wytwarzające się wskutek tarcia mechanicznego oraz zapewnia natychmiastowe odna­wianie się ścieranej warstewki oleju.Wymagane obecnie warunki smarowania podstawowych części silni­ka zapewnia się z zasady przez przymusowe krążenie dużej ilości oleju w układzie smarowania, przy czym do głównych miejsc smarowania olej dopływa pod określonym nadciśnieniem. Olej wtłaczany przez pompę do przewodów wydostaje się poprzez luzy między współ­pracującymi częściami i rozbryzgiwany jest przez poruszające się części silnika. W ten sposób powstaje tzw. mgła olejowa, zapewniająca obfite smarowanie części, do których nie doprowadza się oleju pod ciśnieniem.Obok układu smarowania silnika w niektórych samochodach (np. SKODA, AWE Wartburg, IFA F9) spotyka się dodatkowe układy tzw. centralnego smarowania. Urządzenie takie doprowadza okresowo (np. podczas każdego rozruchu silnika, co każde 50 … 100 km przebiegu itp.) olej do miejsc smarowania w podwoziu (np. sworznie kuliste drążków kierowniczych, sworznie resorów, sworznie zwrotnic, wałki pedałów itd.). Układ centralnego smarowania działa samoczynnie lub może być uruchamiany przez kierowcę, np specjalnym pedałem.Układy smarowania nowoczesnych silników, mimo zachowania ogól­nej zasady działania, różnią się wzajemnie rozwiązaniami konstrukcyj­nymi poszczególnych elementów układu. Wynika stąd konieczność szczegółowego zapoznania się z instrukcją obsługi danego typu pojazdu i dopiero na tej podstawie można analizować poszczególne niedomaga­nia i ich przyczyny.

Comments

comments