Układ zasilania paliwem silników gaźnikowych

Zadanie układu zasilania polega na doprowadzeniu paliwa znajdują­cego się w zbiorniku do wnętrza poszczególnych cylindrów silnika. Za­leżnie od sposobu wprowadzania paliwa do cylindrów silnika najogól­niej rozróżnia się:zasilanie gaźnikowe (silników o zapłonie iskrowym),zasilanie wtryskowe (silników wysokoprężnych — oraz nielicznych silników z urządzeniami wtryskowymi o zapłonie iskro­wym).Niedomagania układu zasilania paliwem mogą wynikać z najrozmait­szych niesprawności zasadniczych jego zespołów składowych, czyli: zbiornika paliwa, przewodów, pompy paliwa, gaźnika (lub pompy wtry­skowej albo pompowtryskiwaczy), filtrów powietrza i układu ssąco-wydechowego.Objawy i powody niedomagań układu zasilania gaźnikowego i wtry­skowego różnią się zasadniczo i w związku z tym są rozpatrywane od­dzielnie. Jedynie przyczyny i objawy usterek zbiorników paliwa, prze­wodów i filtrów powietrza gaźnikowych i wtryskowych układów zasi­lania są dość podobne i omówiono je łącznie.Gaźnikowy układ zasilania powinien doprowadzać do wnętrza cylin­drów silnika mieszankę paliwa z powietrzem, dostosowując wciąż jej skład odpowiednio do chwilowych warunków pracy silnika. Najbardziejkorzystny skład mieszanki (np. w przeciętnych” warunkach jazdy około 15 kG powietrza na każdy 1 kG benzyny) zmienia się w dość rozległym zakresie, zależnie od wielu czynników. Niedomagania elementów składowych układu zasilania polegają przede wszystkim na dostarczaniu do cylindrów mieszanki o składzie odbiegającym od najkorzystniejszego w danej sytuacji, co powoduje nieregularność pracy silnika, spadek jego mocy i inne niepożądane objawy.

Comments

comments