Urwanie się grzybka zaworu

Objawy. Urwanie się grzybka zaworu lub wypadnięcie zaworu (wskutek usterki zamka) w silniku górnozaworowym może spowodować bardzo poważne uszkodzenia. Urwany grzybek zaworu łatwo bowiem wybija otwór w denku tłoka, rysuje gładź cylindra lub nawet uszkadza głowicę.Równie groźne skutki pociąga za sobą urwanie się grzybka zaworu silnika dolnozaworowego. Natomiast uszkodzenie lub rozłączenie zam­ka, powodujące zluźnienie zaworu, jest w tym przypadku mniej nie­bezpieczne. Urwanie się grzybka zaworu, jeśli nie wywoła uszkodzenia silnika, powoduje:przerywaną i nieregularną pracę silnika (brak spalania w jednym z cylindrów);zupełny brak ciśnienia sprężania w cylindrze, w którym nastąpiło urwanie się grzybka zaworu;strzelanie w gaźnik lub w tłumik, zależnie od tego, który zawór uległ uszkodzeniu.Przyczyny. Urwanie się grzybka zaworu zdarza się bardzo rzadko. Urwanie zaworu w zasadzie może nastąpić tylko wskutek zmęczenia materiału lub wady powstałej podczas obróbki zaworu.Naprawa. Urwany zawór wymienia się na nowy. Przy tej okazji na­leży zbadać dokładnie stan gniazd zaworów, a w silniku górnozaworowym stan cylindra, głowicy i tłoka, ponieważ te części silnika najczę­ściej również ulegają uszkodzeniom.

Comments

comments