Urządzenia sanitarne

W stacji obsługi dla 400 samochodów średniej i dużej ładowności, szatnie, umywalnie i WC zostały zlokalizowane w prawej narożnej części budynku w pobliżu wejścia głównego.Ponadto, w pasie warsztatów specjalistycznych, między stanowiskami ob­sługi technicznej, OT-1 i OT-2 z jednej strony i stanowiskami obsługowo–naprawczymi z drugiej strony (patrz plan ogólny stacji obsługi, rys. 15.1, pomieszczenie nr 9), zlokalizowane zostały dodatkowo umywalnia i WC. W zagospodarowaniu powierzchni tego pomieszczenia (rys. 15.25) przyję­to: 5 misek klozetowych, 8 pisuarów oraz 4 umywalki.Powierzchnia pomieszczenia 12 m2.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, podłoga i ściany do wysokości 1,5 m wykładane glazurą. Wymagania in­stalacyjne:doprowadzenie wody zimnej o ciśnieniu sieciowym,doprowadzenie wody ciepłej o temperaturze 35—40 °C i ciśnieniu sie­ciowym,2 kratki ściekowe,wentylacja ogólna, wywiew-nawiew, wymiana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments