Urządzenia wtryskowe silników

Typowe urządzenie wtryskowe BOSCH silnika o zapłonie iskrowym składa się z pompy wtryskowej (zastępującej w pewnym sensie gaźnik), regulatora szybkobieżności, wtryskiwaczy, filtru paliwa, pompy oleju oraz osprzętu pomocniczego, jak przewody, łączniki, za­wory itp.Chwilową moc silnika reguluje się za pomocą przepustnicy wbudo­wanej obrotowo w specjalnej gardzieli. Zmiany w dawko­waniu paliwa następują samoczynnie, przy czym właściwy skład mie­szanki utrzymuje regulator podciśnieniowy, reagujący na zmiany pod­ciśnienia w gardzieli, czyli i w rurze ssącej silnika.Paliwo rozpylane jest przez wtryskiwacze iglicowe, w których części ruchome smarowane są olejem obiegowym. Paliwo jest wtryskiwanepod dość wysokim ciśnieniem, wynoszącym zależnie od rodzaju układu wtryskowego 25 … 55 kG/cm2.Ponieważ benzyna w odróżnieniu od oleju napędowego nie zapew­nia smarowania sekcji tłoczących, w benzynowych pompach wtrysko­wych trzeba stosować układy smarowania olejem pompy, a czasem tak­że i wtryskiwaczy.W silnikach wysokoprężnych skład mieszanki może zmieniać się w rozległym zakresie. Natomiast regulator szybkobieżności benzynowego urządzenia wtryskowego utrzymuje skład mieszanki w wąskich grani­cach zapewniających prawidłowe działanie silnika.

Comments

comments